De Stichting Vrienden van Voedselbank Haarlem en Omstreken is een ANBI-instelling. Hierdoor zijn uw financiële giften fiscaal aftrekbaar voor de belastingdienst. U kunt via de website van de belastingdienst controleren of een vereniging of stichting voldoet aan de  ANBI-criteria.


Publicatie eigen internetsite ANBI's


Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI's op een eigen internetsite de volgende gegevens publiceren:


▪    de naam van de instelling: Stichting Vrienden van Voedselbank Haarlem en omstreken


▪    het RSIN/fiscaal nummer: 858210381


▪    de contactgegevens: Er zijn nog geen actuele contactgegevens. U kunt hiervoor tijdelijk de contactpagina van Voedselbank Haarlem gebruiken


▪    de Doelstelling is verwoord in het beleidsplan


▪    het Beleidsplan


▪    de bestuurssamenstelling: zie pagina Bestuur


▪    de namen van de bestuurders:  zie pagina Bestuur


▪    het beloningsbeleid


▪    een verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie pagina Jaarverslagen


▪    een financiële verantwoording: zie pagina Jaarrekeningen

Design ©2015 - 2023 GayleWeb
Content ©2018 - 2023 Vrienden van Voedselbank Haarlem.