Het bestuur is per 6 december 2021 als volgt samengesteld:
De heer R.H. Bloemers
Mevrouw M.J.C. Heeremans
De heer P.J.H.M. Prevoo
Mevrouw A.M.A.F Scheepens - Donders
De heer S.M. van Harlingen (secretaris/penningmeester)
De heer B.B. Schneiders (voorzitter)